1,3 mill. «tapt» i obligasjoner

Klepp kommune har i perioden 1996 til 1999 hatt opptil 42 millioner kroner i dårlige obligasjoner og fond. Selv vanlig bankinnskudd ville gitt bedre uttelling.