• 221113Bjergsted01.jpg

Tre hotellbyggere henger med

Ved fristens utløp står det igjen tre grupperinger som vil bygge hotell i Sandvigå, like ved det nye Konserthuset.