• Elisabeth Bache-Hansen har forsket på fosterhjem i Norge. NOVA-rapporten slår fast at barnevernet mangler rutiner på når barn og unge blir informert om rettighetene sine. Foto: Privat

«Vi tror ikke at vi har noe å si da, og det skulle jo egentlig handle om oss»

I en NOVA-rapport kommer det frem at mange ungdommer aldri får vite om retten de har til komme med ønsker før de flytter i fosterhjem.