Ung frimerke- kunstnar

Dei har sagt dei vil laga ein million frimerke med hennar teikning. Eg veit ikkje om det kan verta så mange. Det er vanvittig. Men eg har ikkje tenkt så mykje på det.