Knefall, mener Bellona

Det er sørgelig og tragisk at departementet ikke ønsker å opprettholde en bedre miljøkontroll enn dette. Ikke minst når Statens forurensningstilsyn er gått inn for å stramme inn utslippsvilkårene, sier faglig leder Alvhild Hedstein i Bellona.