Sjelden fiskeart rammet i Hå

Det var ikke bare laks som strøk med etter utslippet til Håelva i forrige uke. Også av den sjeldne fiskearten havniøyer er det observert død fisk.