– Atter ein miljøskandale frå Ryfast

Naturvernforbundet vil ikkje godta at store massar med plastfiber frå bygginga av Ryfast hamnar i sjøen. Dei meiner fuglar og fiskar blir skada av dette og krevjar at Vegvesenet skal rydda opp.