Taper 47.000 kr. på tilbodet

Mjølke— og fjørfebonde Malvin Hebnes i Tananger får årsinntekta si redusert med nesten 47.000 kroner om statens tilbod blir fasiten i årets jordbruksoppgjer.