Nei til fiskeoppdrett

Vertskommunen Klepp tilrår nei til konsesjonfor vidare fiskeoppdrett i Figgjoelva.