Trues med tvangsmulkt for ulovlig avfallsdrift

Eltervåg Transport AS risikerer tvangsmulkt til staten på en kvart million kroner for ulovlig avfallsvirksomhet i Bedriftsveien i Klepp.