Figgjo ligger inne i planene

Kommunen har delt de fysiske trafikksikkerhetstiltakene opp i tre grupper. 31 tiltak er i gruppen med høyest prioritet. Både Fv 220 Åslandsbakken med gang og sykkelvei og Fv 220 Figgenveien med fortau/miljøgate er med i gruppen med høyest prioritet.