Ikke telttur under høyspentledning

— Aldri i verden om det skal kommehøyspentledning over campingplassen min.