To Minutt: Arne Torgersen - Driftssjef Park og Utemiljø

— Har dere selv foretatt prøver?- Vi har valgt å stole på leverandøren og har foreløpig ikke tatt noen prøver av den nye typen impregnering.