Lønnskonflikt i Suldalsposten

Dei tilsette i Suldalsposten er misnøgde med lønn, overtidsordningar og helgevaktavtalar.