• Riksantikvaren mener det er viktig at dagens kirke får ligge i et åpent landskap. Carina Johansen

Nytt nei i kirkestrid

Klepp kommune og Riksantikvaren krangler fortsatt om plassering av en ny kirke og har ikke klart å bli enige om hvor kirken skal plasseres.