Får oppfølging på ny kafé

Hiimsmoenkollektivet i Suldal starter internettkafé i Stavanger.