Lite søvn på Straen

Ferske målinger i Gamle Stavanger viser at støyen fra havnen ligger betydelig over de støygrensene helsesjefen i Stavanger har foreslått.