Stavanger nærmar seg Bergen

STORD/SVEIO: Når Europas lengste undersjøiske vegtunnel mellom Sveio og Stord opnar for biltrafikk 3. juledag, forsvinn enda eit ferjesamband på kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen. Den verkelege reisetida blir korta ned med minst ein halvtime.