Gass skal varme tomater

Sele Miljøgass AS har solgt rettighetene til metangassen under Sele fyllplass til Klepp Energi. Gassen skal etter planen skaffe varme til drivhusene på Vik.