• - Det er viktig at vi bruker midlene til gode tiltak som sørger for at elevene ikke faller bakpå,, sier leder av Sandnes Høyre, Anne Cathrin Østebø. Marit Hæreid

Høyre vil tilbakeføre pengene

Sandnes kommune sparte ni millioner kroner på lærerstreiken. Høyre mener pengene bør komme elevene til gode. Arbeiderpartiet mener ingenting nå.