• I det grå lokalet nederst til venstre har Hundvåg Slipp leid ut verkstedplass til to privatpersoner. Naboer reagerer på at Satudarah MC Norway har tilhold der. Jon Ingemundsen

Vil vurdere leiekontrakt med Satudarah MC

Ivar Gundersen ved Galeivågen Utvikling sier de vil vurdere leieforholdet i Nedre Vågen.