• Marthon Skårland følte seg spesielt godt mottatt i Gjesdal. Arnt Olav Klippenberg

Bjerkreim har fortsatt ikke bestemt seg

Kommunestyret aksepterte at ordføreren satt i gang sammenslåingsprosessen i Dalane uten at de andre politikerne visste om det.