• Det er stadig en del hindere å klyve før Henning Stokke og Stavanger kommune er forlikte om framtiden for Lierdal. Anders Minge

Full fyr om omstridt friområde

I fjor vår inngikk Stavanger kommune for første gang en avtale om å la en grunneier beholde eiendomsretten til et stort friareal, i stedet for å ekspropriere. Nå er det full krangel mellom Henning Stokke og kommunen.