Bedre for unge flyktninger

Et bedre bo-tilbud for mindreårige flyktninger og asylsøkere er målet for et prosjekt Rogaland fylkeskommune vil sette i gang.