Fylkestinget sa nei til omkamp om bompenger

Fremskrittspartiet prøvde seg på en omkamp om bomringen. I fylkestinget i går vant de ikke fram med det.