66 nye mottar sosialhjelp

Antall personer i Sandnes med behov for økonomisk sosialhjelp øker. 864 innbyggere er nå i en så vanskelig situasjon at økonomisk bistand er nødvendig.