Kommunens datarevolusjon

Søk om barnehageplass på datamaskinen, hent ut kart over tomten din, diskutér godsterminalen med ordføreren.