• Fra facebooksiden til Frank Thomas Hegelstad der han viser trofésamlingen sin. Arnt Olav Klippenberg

- Alle dyrene er lovlige

Alarmen gikk hos naturvernere: En mann i Bjerkreim har stoppet ut fredede trofédyr.