- Dette blir hovedveien til Oslo

Hjelmelandordføreren spår at Ryfylkeveien snart danker ut E39 som førstevalget mellom Nord-Jæren og Oslo. Jøsenfjordsambandet og Høgsfjordsambandet er ute på anbud, og det kommer store forbedringer.