Alle prester bør kjøre drosje

Gjennom å kjøre drosje i fritiden, fikk jeg verdifull kontakt med mennesker som ellers ikke går i kirken, sier Per Braaten.