• Stavanger har 907 langtidsplasser på sykehjem. Nå står 92 på venteliste til å få plass. 21 av disse venter hjemme, de fleste andre opptar sykehjemsplasser som var ment til korttidsopphold. Anders Minge

Sykehjemskøen i Stavanger vokser

92 eldre venter på langtidsplass, viser kommunens nyeste tall fra 30 april. I desember var tallet 69.