• Desse planane for reiselivsanlegg på Obrestad må endrast, krev Riksantikvaren. Leva Urban Design

Ikkje godt nok for Riksantikvaren

Gründarane Ståle Kyllingstad og Magne Svendsen må starta planlegging av hotell og reiselivsanlegg på Obrestad på ny. Riksantikvaren har fremma motsegn mot planane dei har no.