• Kreftsyke Irene Gahnstrøm (74) og broren Kåre Lind (76) fikk begge avslag på kommunal oppreisning fordi de søkte Stavanger kommune for sent. Nå gleder søsknene seg over at Stavanger kommune trolig gjenåpner ordningen. Anders Minge

Irene (74) kjemper for livet - kan få oppleve rettferdighet

Irene Gahnstrøm (74) hadde en beintøff oppvekst på barnehjem. Nå har hun fått kreft og kjemper for livet. Midt i sitt livs krise, gleder hun seg over nyheten om at hun likevel kan søke oppreisning — og få en beklagelse.