• Grunneier Jone Brandøy fikk ikke medhold i klagen til Fylkesmannen. Geir Sveen

Grunneier tapte klagesak om turveg

Klepp kommune får støtte fra Fylkesmannen i Rogaland i striden om lysmaster langs turvegen ved Frøylandsvatnet.