Trafikkulykke i Hillevågstunnelen

Kvinne (50) er kjørt til Stavanger universitetssjukehus etter en kollisjon mellom lastbil og personbil i Hillevågtunnelen.