• - Det er bekymringsfullt at hjemme-alene-festen ikke ble meldt til barnevernsvakten, her var både rus og mindreårige i bildet. Saken viser kommunikasjonssvikt, sier Svein Helland Sivertsen i Stavanger kommune. Her sammen med Tonje Hoff, leder av Uteseksjonen i Stavanger. Jonas Haarr Friestad

Uteseksjonen: - Vi vet ikke alt

Mye gikk galt etter hjemme-alene-festen på Hundvåg i mai. Festen ble ikke opprettet som en politisak og varslingsrutiner ble ikke fulgt.