• Spor på ulykkesstedet tyder på bilen kom kjørende fra Bråstein. I en høyresving ved Espeland har bilen skåret ut og sideveis truffet et tre på høyre side av veien. Odd Kristian Stokka

Kritisk skadet sendt til Rikshospitalet

En mann født i 1991 som ble skadet i en trafikkulykke lørdag kveld, er nå flyttet til Rikshospitalet.