• Rolf Nordby ønsker ikke en tre meter bred vei i hagen mellom huset og Hafrsfjord. Jon Ingemundsen

Vil ikke ha turvei i hagen

Morten Sirevaag og Rolf Nordby frykter begge at turveien vil dele eiendommene deres i to. Ingen av grunneierne føler at kommunen tar deres innspill på alvor, og de etterlyser konkrete løsninger.