• Kari Berge, her sammen med prosessfullmektig Tore Lerheim, har følt seg som en rød klut. Men omkampen mot Titania tapte hun. HansE. H. Jacobsen

Ingeniør tapte mot Titania

– Dommen er full av feil, hevder bergverksingeniør Kari Berge. NHO-advokat Kate T. Hidle er derimot glad for en enstemmig dom i Titanias favør.