• Varaordfører Pål Morten Borgli markerte at Sandnes kirke nå er ferdig rehabilitert. Utenfor den nye kirketrappa med universell utforming er det laget en åpen steinbelagt plass. Til venstre står kirkeverge Andreas E. Eidsaa jr. Ved kirketrappa står sokneprest Ottar Almås, daglig leder i menigheten Jesper Sode Hansen, bygningsforvalter Ingvar Josdal og sivilarkitekt Ole Serinius Trodahl. Marit Hæreid

Sandnes kirke i ny drakt

Etter flere års arbeid er Sandnes kirke ferdig restaurert. Prislapp: Nesten 16 millioner kroner.