Slår alarm om bakterier i grisehus

Antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) er påvist i 14 norske svinebesetninger, hvorav fire på Jæren. Helsemyndighetene slår alarm på grunn av økt smittepress mot sykehus.