• Trude følger med på nettet for å se om det dukker opp leiligheter på det private markedet som hun kan ha råd til, men leieprisene er høye. Jon Ingemundsen

Trude får ikke ha guttene sine på besøk

Trude har kols. Hun bor i et bokollektiv med fuktskader og får ikke ta imot besøk av sine to sønner.