• Når Kate Torgersen besøker sin datter Anne Lise Langeland på Tasta, passer de to på å legge turen innom Tasta Senter. - Veldig trist at bakeren ikke fikk hjulene til å gå rundt, sier de to. Marie von Krogh

Savner bakeren på Tasta Senter

Tasta Senters kunder er enige om tre ting: Senteret er flott. Senteret er for dårlig besøkt. Senteret mangler bakeren.