Mer mat, men hvordan?

På Varhaug i kveld valgkamp-duellerer Landbruks— og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Høyres Bent Høie om veien videre for norsk landbruk. Her er en forsmak.

Publisert: Publisert:

Bent Høie Foto: Jarle Aasland

  • Odd Pihlstrøm
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Trygve Slagsvold Vedum Foto: Jonas Haarr Friestad

Hva er norsk landbruks største utfordring?

Bent Høie (H):

Skape mer lønnsomhet i næringen og gi bonden større frihet til å utnytte sine ressurser, samtidig som en ivaretar den norske selveiende bonden og en bærekraftig forvaltning.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Vår geografiske beliggenhet og et av verdens høyeste kostnadsnivåer. Landbruket lever i et enormt økonomisk krysspress, samtidig som klimaforhold og topografi gjør det vanskelig å oppnå samme avlinger som lenger sør.

Hovedforskjellen på Høyres og Senterpartiets landbrukspolitikk?

Bent Høie (H):

Erkjennelsen av at det fortsatt er behov for omstilling og effektivisering i landbruket, for å møte mer internasjonal konkurranse. Høyre vil først og fremst sikre lønnsom matproduksjon. Sp gir landbruket og bonden for mange oppgaver og mål som er politiske.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Sp ønsker en ekspansiv landbrukspolitikk, et effektivt tollvern og en næring som tar aktivt del i utformingen av landbrukspolitikken. Høyre ønsker et svakere tollvern, lavere inntektsmuligheter, og at staten skal være mer aktiv i markedsreguleringen.

Hvorfor bør en jærbonde og/eller en kollega i Finnmark stemme rødgrønt/borgerlig?

Bent Høie (H):

Fordi Høyres landbrukspolitikk best ivaretar begges langsiktige behov og gir begge større frihet til å utnytte egne ressurser og eiendom. Vi tar hensyn til at landbruket i Finnmark har andre oppgaver og forutsetninger enn i Rogaland.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Fordi tollvernet regjeringen har gjennomført fra i år er helt avgjørende for å sikre framtidige inntekter både på Jæren og i Finnmark. I tillegg til statlig vilje til å bruke budsjettmidler i jordbruksavtalen og medinnflytelsen de rødgrønne partiene gir landbruket.

Norge ligger i verdenstoppen i landbruksstøtte gjennom overføringer og tollvern. Må det være slik?

Bent Høie (H):

Nei, landbruket må forberede seg på at dette regime ikke kommer til å overleve på lengre sikt. Næringen må fortsette den betydelige omstillingen, slik at en gradvis forbereder seg på endrede rammevilkår.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Ja. Husk at bare 3 prosent av Norges areal er dyrket mark. Det er viktig for norsk matsikkerhet at vi minst opprettholder dagens andel av matforsyningen gjennom innenlandsk produksjon.

Kan mer av bøndenes inntekter finansieres gjennom matprisene?

Bent Høie (H):

Ja, skal landbruket bli mer lønnsomt må en større del av inntektene komme fra matproduksjon direkte. Mer av inntektene må komme bonden til gode.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Vi kan aldri se bort fra at norske matpriser ligger godt over prisnivået i land rundt oss. Men siden norske forbrukere bruker en svært liten andel av inntekten på matvarer burde det være rom for å heve matprisene noe.

Har bøndenes organisasjoner og landbrukssamvirke for liten, passe eller for stor makt i mat-Norge?

Bent Høie (H):

Bøndenes organisasjoner og landbrukssamvirke er også viktige samarbeidspartnere for myndighetene. Samvirke er utrykk for et selveierdemokrati som Høyre støtter. Men vi vil utrede alternativer til at samvirke både skal være markedsregulatorer og markedsaktører.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Muligheten for samhandling mellom myndigheter og næringsorganisasjonene er en styrke. Landbrukssamvirke iverksetter landbrukspolitikken og sikrer at matprodusentene til enhver tid har avsetning for sine råvarer.

Bør Rogalands store og voksende andel av den nasjonale landbruksproduksjonen begrenses?

Bent Høie (H):

Høyre går ikke inn for totalt frislepp av landbruksproduksjonen, men vi ønsker at den delen av landbruket som faktisk kan bidra til å gjøre Norge mer selvforsynt skal få større muligheter.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Jeg er mer opptatt av å sikre matjorda enn å begrense rogalandsk matproduksjon. Derfor er det så vesentlig å skjerme den høyverdige matjorda fra det massive utbyggingspresset, spesielt på Nord-Jæren.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

  2. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

  3. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

  4. Fire blind­passasjerer levde bak roret på norsk olje­tanker i ti dager

  5. To covid 19-smittede tok tog fra Sandnes til Egersund fredag

  6. Jeg må dessverre stad­feste at det selv­opp­nevnte kvinne­politiet lever i beste velgående

  1. Jæren