• Avtroppende rådmann Bodil Sivertsen og økonomisjef Bjarte Madland konstaterer at inntektsveksten ble høyere enn kostnadsveksten.

Mye mer skatt gir litt bedre råd

Stor økning i skatteinntektene gjør at Gjesdal kommune går mer i pluss en budsjettert.