Nå skal byen vokse nordover

Med 200 studentboliger, flere hundre leiligheter og to-tre tusen arbeidsplasser i området Bjergsted-Kalhammaren tar Stavanger et kraftig sprang nordover.

Det er områdene langs kysten til venstre og høyre for Stavanger offshore tekniske skole som skal bygges ut.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Venstres Per A. Thorbjørnsen dro de store linjene da kommunalstyret for byutvikling i går satte ja-stempelet på de storstilte planene for den litt slitne, men lovende kysstripen fra Veritas-bygget og til Kalhammarvigå.

— Det er ikke lenger bare snakk om Forus, Jåttåvågen og Urban sjøfront, nå skjer det noe i Stavanger nord, slår Thorbjørnsen fast.

— Dette er veldig gledelig, det er lenge siden vi har kunnet si ja til over 300 boliger på en gang. At veksten fordeles bedre i Stavanger er bra, hadde de 1700 arbeidsplassene det er snakk om i Kalhammarvigå kommet på Forus ville vi hatt problemer, sier Thorbjørnsen til Aftenbladet.

Parkområde

Vedtaket i går innebærer etter alle solemerker startskuddet for en kraftig utbygging i området. Lengst er planene for studentboliger kommet. Tvers over veien for Bjergstedparken skal det bygges tre blokker med til sammen 200 boenheter. Området skal utformes med park, som det legges vekt på visuelt skal henge sammen med parken i Bjergsted.

Men de store endringene vil skje i kyststripen nedenfor Stavanger offshore tekniske skole på Kalhammaren. Her vil Henriksen oljetransport oppføre et kontorbygg og seks boligkompleks. Totalt er det snakk om 4000 kvadratmeter kontorplass, og nærmere hundre leiligheter med panoramautsikt til byens innseiling: med en god kikkert blir det også mulig å følge med på hekkingen på Tjuvholmen. Velværesenter og kafe er også ideer som kan bli realisert i planene.

Ifølge Grethe Henriksen, daglig leder og medeier i Henriksen Oljetransport ønsker selskapet å flytte virksomheten til Mekjarvik. Selskapet driver med innsamling av farlig avfall.

— Det hører strengt tatt ikke hjemme midt i byen, mener hun.

Prosjektet blir planlagt med gangsti langs Byfjorden knyttet til Blå Promenade, over den videregående skolen tilknyttet neste prosjekt: Byfjordparken i Kalhammarvigå.

Her planlegger GMC Eiendom 216 leiligheter oppå brinken mot hovedveien og 60.000 kvadratmeter næringsareal ned mot sjøen. Det skal gi plass til i underkant av 2000 arbeidsplasser. Prosjektet er planlagt med en klar miljøprofil, og er blant annet tenkt med parkanlegg på taket på noen av byggene hvor Byfjorden vil kunne betraktes i fugleperspektiv.

Gamle ut, nye inn

Utbyggingen betyr at også GMC er på flyttefot, uten at det er klart hvor. Ifølge daglig leder i Byfjordparken og GMC Eiendom, Lars Stangeland, ligger det an til at slepebåtrederiet Bukser og Berging vil flytte sin virksomhet fra sentrum og ut til Kalhammaren.

— Vi satser på noe sjørettet næringsvirksomhet, men hovedtyngden blir kontorarbeidsplasser få minutter fra sentrum, sier Stangeland, som alt har registrert stor interesse for prosjektet.

Går alt etter planen regner han med at gravemaskinene kan gå i gang om et års tid. Da regner også Grethe Henriksen med å ha begynt rivearbeidet som må til for å klargjøre for sitt prosjekt. Begge planene skal nå ut på høring før politikerne gjør sitt endelige vedtak og utbyggerne kan gå i gang.

Publisert: