• -Det er innenfor klassen vi må få dette til. Der er jeg krystallklar. Det skal ikke være slik at med en gang noen ligger litt over midten, så skal de ha segregerte tilbud. De skal jobbe i klassen. Undervisningen må favne både de som er høyt begavet, de flittige og de som strever, sier skolesjef Eli Gundersen i Stavanger kommune. (Illustrasjonsfoto, Scanpix). Scanpix

- Spesialundervisning ingen løsning for de flinke, mener skolesjefen

-Vi bør bli bedre. Skolen skal ivareta alle, både de som strever og de som er høyt begavet. Men det må skje i klasserommet, ikke ved hjelp av spesialundervisning, sier skolesjef Eli Gundersen.