Innbrudd på Gand videregående skole

I løpet av natt til tirsdag ble det begått innbrudd ved Gand videregående skole i Sandnes.