• Ammunoisjonen er funnet på denne rivningstomten. Fredrik Refvem

Gammel ammunisjon funnet på Storhaug

Området ble sikret og politiet vurderte funnet.