• KFU-leder Tanja Rosså Ødegård ønsker flere pedagoger inn i skolen. Mare von Krogh

Krever 100 millioner mer til skolen

Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger (KFU) er bekymret for kvaliteten i skolen og krever at kommunen øker bevilgningen med 100 millioner kroner.